top of page
©AstridDeneckere

Voxofonie


VOXOFONIE is een meerstemmige klankinstallatie gevuld met locatie-specifieke stemmen. De installatie nodigt uit om te luisteren naar de klank van de menselijke stem, de klank van moedertalen. Deze moedertalen vormen samen de gelijkwaardige protagonisten van het verhaal VOXOFONIE.


Grammofoonhoorns (we noemen ze voxofoons) hangen op verschillende hoogtes. Vanop afstand is een meertalig geroezemoes te horen. Dichterbij bakenen de hoorns ieder een eigen ruimte af. Je kan deze ruimte betreden door eronder te gaan staan, klimmen, zitten, knielen of liggen. Binnenin de eigen ruimte van elke hoorn krijg je het persoonlijke verhaal te horen van een stem. Deze stem vertelt dit eigen verhaal in zijn of haar moedertaal. 


Het is niet nodig dat de luisteraar het verhaal begrijpt. Meer zelfs, een stem zonder betekenis wordt een melodie van klanken, intonaties, tempowisselingen en emoties. Het intieme karakter van de hoorn nodigt uit om te luisteren naar die stem, te luisteren op een andere manier, te luisteren tout court. Het klassieke vraagstuk van de betekenis maakt plaats voor de resonantie. Wat men waarneemt is de unieke vibratie van de menselijke stem.


Telkens wanneer de luisteraar zich van hoorn naar hoorn verplaatst, wordt de individuele, persoonlijke luisterervaring afgewisseld met de collectieve ervaring van elkaar overlappende stemmen tot een mengelmoes, een metafoor voor de multiculturele samenleving waarin we leven.

Deze klankinstallatie kan ook met andere klanken gevuld worden en wordt verkocht door HuisAlma.be.
Voxofonie: Programma's
©AstridDeneckere
©AstridDeneckere
©AstridDeneckere
©AstridDeneckere
©AstridDeneckere
Voxofonie: Wie wij zijn
bottom of page